Giỏ hàng

Tin tức

Kỹ thuật dao nano

 06/07/2022

Dao Nano là kỹ thuật hiện đại đỉnh cao tiêu hủy ung bướu, bắt nguồn từ kỹ thuật IRE (irreversible Electroporation), thông qua đầu dò kim giải phóng xung…