Giỏ hàng

Bệnh thận

Kỹ thuật hiện đại

 06/07/2022

Nhóm các nhà khoa học thuộc công ty y tế IceCure ở Israel đã phát triển thành công kỹ thuật (cryoablation), có khả năng tiêu diệt hiệu quả các tế bào…